Integritetspolicy

Vi värdesätter din integritet och arbetar aktivt för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av vår hemsida. Nedan kan du läsa mer om vilka personuppgifter vi sparar, hur dessa hanteras och till vilket ändamål.

 • Vem ansvarar för dina personuppgifter?
  Taggla är ett varumärke som tillhör iVisby Tryckeri AB, organisationsnummer 556063–4437,
  Kontaktuppgifter:
  Bingebygatan 11, 621 41 Visby, Sverige.
  Telefon: 0498- 25 77 70
  E-mail: hej@taggla.se

  iVisby Tryckeri AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du sänder in till oss, och vi ansvara för dina personuppgifter i enlighet med EU:s Dataskyddsförordning/GDPR.
 • Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
  Vi samlar endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du registrerar dig, fyller i formulär eller skickar e-post till oss, när du beställer produkter eller tjänster, gör förfrågningar om beställt material eller liknande. Det innefattar information om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt köpinformation.
 • Hur använder vi dina personuppgifter?
  Vi använder dina personuppgifter på följande ändamål:
  – för att kunna skapa och hantera din order på Taggla.se, för att
  – för att kunna leverera din order och hantera eventuella returneringar
  – för att kontakta dig om det uppstår problem med leveransen av din order
  – för att hantera eventuella reklamations- och/eller garantiärenden
 • Var och hur länge lagras dina personuppgifter?
  Inte mer än nödvändigt! Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att vi ska kunna uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Enligt bokföringslagen behöver köphistorik sparas i minst sju (7) år.

  Dina personuppgifter kan lagras på olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs. Nedan finner du mer specifikt var dina personuppgifter kan förekomma:

  WooCommerce
  Det är plattformen för vår e-handel. Din köphistorik samt tillhörande uppgifter lagras här, exempelvis leveransuppgifter.

  Fortnox
  Det är ett webbaserat program för bokföring, fakturering och orderhantering. Köphistorik sparas i sju (7) år enligt bokföringslagen, därefter raderas uppgifterna.

  Mailchimp
  Det är ett e-postmarknadsföringstjänst för att hantera e-postlistor och skicka nyhetsbrev.

  Meta Business Suite
  Det är en plattform skapat av Facebook för att hantera Tagglas Facebook- och Instagram-konto på ett och samma ställe. Om du kontaktar oss via Facebook- och/eller Instagram-direktmeddelande kommer ärendena hanteras i Meta Business Suite.
 • Vem mer har tillgång till dina personuppgifter?
  Dina personuppgifter vidarebefordras inte av oss eller våra representanter för användning av ytterligare tredje part i någon form, såvida vi inte fått din tillåtelse eller är skyldiga att göra det enligt lag. Vi behåller kontrollen över och ansvaret för användningen av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vissa uppgifter kan komma att lagras eller bearbetas i datorer i jurisdiktioner utanför EU och EES-området, vars föreskrifter om personuppgifter kan skilja sig från den svenska regleringen. I sådana fall ser vi till att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att försäkra oss om att de som bearbetar data i det landet upprätthåller ett personuppgiftsskydd som är likvärdigt med det som finns i Sverige.
 • Hur skyddar vi dina personuppgifter?
  Taggla använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter från manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. I den mån det är möjligt kommer personuppgifter som du lämnar till Taggla att krypteras för att förhindra att de missbrukas av tredje part. Våra säkerhetsrutiner revideras fortlöpande och baseras på den tekniska utvecklingen.
 • Vilka är dina rättigheter?
  Enligt Dataskyddsförordningen(GDPR) har du följande rättigheter:
  – å information när dina personuppgifter behandlas
  – få tillgång till dina personuppgifter
  – få felaktiga personuppgifter rättade
  – få dina personuppgifter raderade
  – invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering
  – invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring
  – flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

  Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.
 • Nyhetsbrev
  Om du tackat ja till att prenumerera på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter i e-postmarknadsföringstjänsten Mailchimp, så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet. Du kan enkelt avregistrera dig från att ta emot fler nyhetsbrev via en länk i utskicket och då raderar vi även dina uppgifter. För att ge dig så relevanta nyheter och erbjudanden som möjligt kan vi basera våra nyhetsbrev på din köphistorik. Vi kan även göra urval till kundundersökningar för att förbättra vår webbsida samt vårt utbud.
 • Insamling av data via våra webbplatser
  Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl
  data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras ej. I de fall när personuppgifter lämnas till andra för att tillhandahålla produkter eller tjänster som du beställt eller av andra skäl som du godkänt, använder vi oss av lämpliga tekniska och organisatoriska metoder för att försäkra oss om att tillämpliga personuppgiftsbestämmelser följs.
 • Användning av cookies
  se använder kakor, så kallade “Cookies”. Cookies är små textfiler som lagras på din hårddisk via din webbläsare. De lagrar särskild information (till exempel dina förvalda språkinställningar eller sidinställningar) som din webbläsare kan återföra till oss nästa gång du besöker vår webbsida (beroende på cookiens livslängd).

  Vi använder två kategorier av Cookies: cookies som krävs av tekniska skäl, utan vilka webbplatsens funktionalitet begränsas, och Valfria cookies. När du besöker vår webbsida för första gången kommer en banner komma upp på sidan. Bannern informerar dig om att vi använder cookies samt länkar dig till denna sida. Du har möjlighet att välja bort valfria cookies närsomhelst genom att ändra respektive val via knappen ovan. Du kan naturligtvis använda vår webbsida utan att några Cookies aktiveras överhuvudtaget (innefattande Cookies av tekniska skäl). I din webbläsare kan du närsomhelst begränsa eller avaktivera användningen av cookies. Detta kan dock ha en negativ påverkan på funktionalitet och användarvänligheten på vår webbsida.
 • Google Analytics & Google Tag manager (webbanalys)
  Vår webbsida använder Google Analytics och Google Tag Manager, webbanalystjänster från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Baserat på ditt medgivande kommer Google analysera din användning av vår webbsida på vårt uppdrag. För detta använder vi bl.a. de cookies som beskrivs mer detaljerat i bannern, som du når via knappen ovan. Informationen som samlas in av Google när du använder vår webbsida (t.ex. den hänvisande URLn, vilka webbsidor du besökt, din typ av webbläsare, dina språkinställningar, ditt operativsystem, din skärmupplösning) kommer bli överförda till en av Googles servrar i USA, där de blir lagrade och analyserade; respektive resultat kommer sedan finnas tillgängliga för oss i anonymiserad form. I den här processen kommer inte användardata vara kopplad till din fulla IP adress. Vi har på vår webbsida aktiverat en IP anonymiserande funktion som tillhandahålls av Google som innebär att de sista 8 tecknen (typ IPv4) eller de sista 80 bits (typ IPv6) av din IP adress raderas. Google är dessutom certifierad under EU-US Privacy Shield, vilket tillförsäkrar en adekvat nivå av datasäkerhet när det gäller databearbetning av Google i USA. Du kan närsomhelst återkalla ditt medgivande till webbanalys antingen genom att ladda ned och installera en Browser Plugin som tillhandahålls av Google eller genom att justera dina medgivanden i bannern som du når via knappen ovan, där en opt-out cookie finns placerad. Båda alternativen förhindrar användning av webbanalys så länge du använder webbläsaren där du har installerat insticksprogrammet och inte raderar undantagskakan.

  För ytterligare information om Google Analytics & Google Tag Manager:
  Google Analytics Terms of Service, Google Analytics security and privacy
  principles, Google Tag Manager Terms of Service, och Google Privacy Policy.


Personuppgiftsansvarig
iVisby Tryckeri AB
Bingebygatan 11
621 41 Visby

Telefon: +46 (0)498-25 77 70
E-post: hej@taggla.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556063–4437
Auktoriserad representant: Therése Lindström
Momsregisteringsnummer: SE556063-443701